Video call een adviseur
Nederlands / English
ZoekenApex search

Leveringsvoorwaarden

Leveringen in Nederland

Voor leveringen in Nederland zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en Automatiseren te Zoetermeer, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 december 2011 onder nr. 90/2011 van toepassing. Alle andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden of wordt op aanvraag kosteloos toegezonden.

Deliveries inside the Netherlands

All tenders and contracts for the performance of deliveries by us inside the Netherlands are governed by General Terms and Conditions of Sale and Delivery of Federatie Aandrijven en Automatiseren, in Zoetermeer, Filed at the Registry of the Court of The Hague, the Netherlands, on 6 December 2011, under no. 90/2011. Any other conditions are herewith explicitly rejected by us. A copy of our General Terms and Conditions can be downloaded here. On request we can send you a copy of these conditions free of charge.


Leveringen buiten Nederland

Voor leveringen buiten Nederland zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Orgalime S2000 van toepassing. Alle andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt op aanvraag kosteloos toegezonden.

Deliveries outside the Netherlands

All tenders and contracts for the performance of deliveries by us outside the Netherlands are governed by the ORGALIME S2000 General Conditions for the supply of mechanical, electrical and associated electronic products (S2000) of August 2000, as enclosed. Any other conditions are herewith explicitly rejected by us. On request we can send you a copy of these conditions free of charge.