Video call een adviseur
Nederlands / English
ZoekenApex search
Terug naar overzicht

Planetaire tandwielkast in Mobi toepassing van KU Leuven

In studentenstad Leuven is, net als in alle andere steden, veel aandacht voor milieu en de levenskwaliteit. Omdat er steeds meer mensen in steden wonen veranderen de eisen aan de stadsinrichting en luchtkwaliteit, dat brengt uitdagingen met zich mee. Postgraduaat studenten van de Katholieke Universiteit Leuven die het “innoverend ondernemen” programma volgen krijgen de mobiliteitsuitdaging voor de kiezen. Zij werken aan de Mobi, een elektrisch voertuig voor stedelijk vervoer, waarvan de besturing door middel van een joystick moet gaan geschieden. Apex Dynamics levert de planetaire tandwielkast die in deze besturing centraal staat.

CORE team van KU Leuven

Het CORE team van de KU Leuven focust zich op 2 zaken: energiemonitoring en mobiliteit, beide binnen een duurzaam kader. In deze context ontwikkelt CORE het MobiOne-programma dat bestaat uit twee grote pijlers. Een eerste is de technische ontwikkeling van een prototype van een elektrisch voertuig, de Mobi. Dit voertuig combineert de voetafdruk van een elektrische fiets met het praktisch gebruik van een auto en moet functioneel perfect afgesteld zijn op de noden van de gebruikers binnen de stad. Een tweede luik is de ontwikkeling van een mobiliteitsprogramma dat de slimme implementatie van de Mobi binnen de stad onderzoekt. Hier wordt rekening gehouden met bestaande technologieën maar wordt er ook gekeken naar nieuwe modellen zoals de deeleconomie.

Dit programma loopt inmiddels al enkele jaren en de noodzaak wordt steeds duidelijker. Steden worden alsmaar chaotischer en de huidige aanpak omtrent mobiliteit is niet meer voldoende. De doorstroom in een stad zou zo aangenaam mogelijk moeten verlopen, in realiteit is het vaak een frustrerende bezigheid. Een eerste stap in het MobiOne programma is het ontwikkelen van een nieuw stadsvoertuig – de Mobi. Een voertuig dat het comfort van een auto combineert met de milieuvriendelijkheid van een fiets.

Mobi: toekomst van stedelijk vervoer?

De Mobi moet dus perfect kunnen functioneren in een stedelijke omgeving. Zo ligt de maximum snelheid vast op een rechtvaardige 45 km/u. Via een elektrische aandrijving kan gemakkelijk aan energie regeneratie gedaan worden tijdens het remmen. Daarnaast kunnen de inzittenden zelf energie opwekken door de aanwezige trappers. Dit systeem werkt volledig autonoom en zal de snelheid van het voertuig dus niet beïnvloeden. Een smartphone app stelt de gebruiker wel in staat zijn om de trapweerstand aan te passen. Zo kunnen sportievere types een zwaardere instelling kiezen dan oudere personen bijvoorbeeld.

Ook comfort vormt een belangrijke pijler van de Mobi. Het in- en uitstappen verloopt eenvoudig door het op- en neer bewegen van het voertuig. Zowel trappers als stoelen zijn af te stellen naar eigen voorkeur. Dit maakt dat elke gebruiker zich vanaf de eerste seconde op zijn gemak zal voelen en geheel stressloos zijn/haar verplaatsing kan maken.

Kennis in praktijk brengen

Voorgaande jaren werd reeds veel tijd besteed aan het uitdenken van ideeën en maken van berekeningen. Komend academiejaar zou de grote doorbraak van de Mobi moeten worden. Voor elke submodule wordt tegen het einde van het academiejaar een testopstelling ontwikkeld. Als al deze puzzelstukjes verzameld zijn, kan er overgegaan worden tot het uiteindelijke puzzelen.

“De Mobi vormt slechts één aspect van heel het proces, waarmee we uiteindelijk tot een nieuw mobiliteitsconcept willen komen. De focus ligt ook op de ontwikkeling van een nieuwe visie omtrent mobiliteit. Dit staat echter nog in zijn kinderschoentjes en de zoektocht naar geschikte partners is dus volop bezig.”

Innovatie: traploos reageren op feedback d.m.v. planetaire tandwielkast

De besturing van de Mobi gebeurt door middel van een joystick, echter is de uitslag in de breedte te beperkt om hier door de besturing traploos op te kunnen reageren, daarom is ervoor besloten deze as te voorzien van een versneller voor betere feedback. De keuze is gevallen op een Apex Dynamics planetaire tandwielkast PGII040-020 welke als versneller dienst gaat doen.

Helaas is het project wegens gebrek aan subsidie stopgezet door de Raad Van Bestuur, hoewel de studenten zelf wel heel graag verder wilden werken. De kans is echter vrij groot dat deze joystick wel nog in elkaar gezet zal worden om later te tonen op events.

Jammer dus dat dit project geen doorgang heeft gevonden, maar goed om te realiseren dat de nieuwe lichting Ingenieurs “out-of-the-box” denken en minder geremd worden door traditionele denkwijzen of constructies.

Persbericht 27 juni 2017