Video call een adviseur
Nederlands / English
ZoekenApex search
Terug naar overzicht

Bijzondere Applicaties : Air Hockey robot

TMC Group zet als Consulting & Engineering company met een uniek businessmodel circa 460 hoogopgeleide werkondernemers, specialisten en adviseurs in op projectbasis bij diverse opdrachtgevers. De opdrachtgevers van TMC zijn voornamelijk OEM-ers, onderzoekscentra en haar toeleveranciers en bevinden zich binnen de semiconductor en zonnecel systeemtechnologie, medische & defensiesystemen, kopieer- & printsystemen, automotive, machinebouw en olie & gas industrie. Een aantal enthousiaste werkondernemers binnen TMC hebben zich verenigd in TMC Entrepreneurial Lab om een intern project op te starten, het Eye Catcher project.

Het doel van dit project is mede om een “Eye Catcher” te ontwikkelen; een aandachtstrekker op technologie- en banenbeurzen. Deze Eye Catcher is een zelf ontworpen air hockey robot. De robot bepaalt, met behulp van een camera boven het speelveld van de air hockey tafel, de positie van de puck en rekent aan de hand daarvan een te volgen traject uit om de puck tegen te houden of om aan te vallen en te scoren bij een (menselijke) tegenstander. Het Eye Catcher team ontwerpt en assembleert de robot en implementeert daarnaast de beeldverwerking en motion control. De groep bedenkt ook innovatieve aanval- en verdedigingsstrategieën om de robot aan te sturen.

p1050902-2Het netwerk van TMC wordt actief ingezet om het project op gang te helpen. Er wordt samengewerkt met de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen, maar ook met bedrijven in de regio voor het vervaardigen van onderdelen. Voor het dimensioneren van de aandrijfketen heeft Apex Dynamics geadviseerd. Uiteindelijk is gekozen voor een AE-serie planetaire reductor vanwege zijn hoge krachtdichtheid en geringe geluidsniveau. De huidige configuratie van motor en reductor zorgt voor een high performance robot, die op evenementen zeker de aandacht gaat trekken!

Op 24 Maart 2011 heeft TMC Mechatronics op het evenement Hightech Mechatronica 2011 in Veldhoven de air hockey robot gedemonstreerd. Bijna zonder uitzondering moesten de tegenstanders het afleggen tegen de robot.

Wellicht treft u binnenkort de air hockey robot aan op een evenement, wij dagen u uit om eens te proberen de robot te verslaan !!!

Met dank aan Thijs Kniknie, Team Leader Eye Catcher project van TMC Mechatronics