Video call een adviseur
Nederlands / English
ZoekenApex search
Terug naar overzicht

Clean2Antarctica op Tall ship Morgenster

Op zondag 15 oktober heeft Clean2Antarctica een middag georganiseerd op Tall ship De Morgenster voor sponsors, partner, ambassadeurs, HexCore certificaathouders. Dit om te vieren dat het project een nieuwe fase in gaat. De “bouw fase” is nu achter de rug, de meeste technische aspecten zijn inmiddels opgelost. Ongeveer 30 bedrijven hebben mee geholpen om dit te realiseren.

Om op Antarctica te (mogen) komen moet je aan heel veel eisen voldoen, de belangrijkste is dat alles ZeroWaste moet zijn. Je mag niets achterlaten op dit ongerepte continent, de CO2 uitstoot moet uiteraard absoluut NUL zijn. De Solar Voyager is intussen getest door Arctic Trucks, een bedrijf wat de vergunning uit mag geven om op Antarctica te mogen rijden. Zij verzorgen ook de complete logistiek van de expeditie.

Tall ship De Morgenster is het icoon voor de volgende fase van het project, de reis naar Antarctica. Dit wordt een heel bijzondere fase, en dat wil het team van Clean2Antarctica vieren met alle betrokkene. Vandaar deze bijzondere middag op dit unieke schip.

Met dit schip gaat Clean2Antarctica met jeugd van 18 tot 23 jaar in 12 weken naar het einde van de bewoonde wereld varen. Tijdens die reis leren ze niet alleen met dit prachtige schip varen, belangrijker: onderweg gaan ze iets bijzonders doen. Ze gaan voor de industrie, voor het bedrijfsleven duurzaamheidsvraagstukken oplossen.

De derde fase zal de expeditie met de Solar Voyager op de Zuidpool zelf worden. Een bizarre tocht, een zware expeditie met als uiteindelijk doel het aantonen dat een circulaire maatschappij mogelijk is.

Apex Dynamics BV zal deze expeditie op de voet volgen, volg ons via onze website en social media.