Video call een adviseur
Nederlands / English
ZoekenApex search
Terug naar overzicht

Apex Dynamics Inc. in Taiwan is ISO 45001 gecertificeerd!

Goede arbeidsomstandigheden zijn enorm belangrijk, zo niet vanzelfsprekend. Steeds meer bedrijven willen gewaarborgd zien dat producten en/of materialen welke zij aanschaffen op een maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden geproduceerd. Wij zijn er trots op dat wij u kunnen garanderen dat dit voor de producten van Apex Dynamics van toepassing is.


Apex Dynamics Inc. te Taiwan vervult niet alleen op productniveau een voortrekkersrol maar ook op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Naast de ISO 9001 en ISO 14001 certificaten bezit Apex Dynamics INC sinds kort ook het OHSAS 18001 certificaat.

OHSAS_18001-2007ISO 45001 is de norm voor arbeidsomstandigheden – beheersysteem (ABS) ten behoeve van het management. In dit ARBO Zorgsysteem legt een bedrijf vast op welke wijze men omgaat met de arbeidsomstandighedenbelangen van het bedrijf en de effecten daarvan op het management, het personeel en de directe omgeving.

De ISO 45001 geeft een duidelijk kader waarbinnen een organisatie haar veiligheidsmanagement dient in te richten. De inrichting begint bij een beleidsverklaring en werkt stap voor stap toe naar continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De ISO 45001 is uitermate geschikt voor organisaties die een maatschappelijke voorbeeldfunctie hebben zoals overheid en grote bedrijven om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die ze vervullen.

De ISO 45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

ISO 45001: het betere alternatief voor VCA

Een groot aantal bedrijven in de Benelux is VCA-gecertificeerd. ISO 45001 is in tegenstelling tot het VCA-systeem een relatief jong systeem, dat beter aansluit op het reeds bestaande ISO 9001-en ISO 14001-systeem en is opgesteld conform een meer internationaal certificeerbare norm.

OHSAS18001Apex Dynamics loopt harder: dus ook op het gebied van het continue verbeteren van haar organisatie en omgeving!